Jag går, jag gråter, akvarell 24,5 x 22,3 cm,
2/3 next